Sid 1 av 3

<<<|   Sida 1 av 4   |>>>    

Även motorutrymmet hade en del att önska. Motorn var redan  utbytt till en Chevy 283 som även den har demonterats och fått en rejäl översyn.

Som ni kan se så var  insidan  inte heller  i bästa skick.

Nu är allt förutom några små detaljer renoverade och klara att montera. Sätena är också omklädda och väntar på att monteras.

Den är inte strikt original men har försökt eftersträva det ursprungliga utseendet och funktioner som fanns då.

Här presenterar jag mitt eget pågående projekt .

Det är en GMC FC101 –50.

Inköpt  Sep. 2006

Så här såg bilen ut vid köptillfället. Den var i stort sett komplett men välanvänd.

Tanken var att det skulle bli en rullande renovering men så blev det inte utan den har varit totalt nedplockad och allt har blivit genomgånget.